Προσέγγιση - Υλοποίηση - Υποστήριξη

Προσέγγιση

Όπως κάθε βιομηχανία έτσι και το Fitness αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία αντανακλώνται στην επιχείρηση σας επηρεάζοντας την απόδοση της.

Τα προβλήματα αυτά, τις περισσότερες φορές μένουν στην άκρη, μέχρι που μεγαλώνουν και προκαλούν «πληγές» στην επιχείρηση σας. Εάν είμαστε τυχεροί προλαβαίνουμε τις «πληγές» αυτές προτού διογκωθούν τόσο, ώστε να οδηγήσουν σε αδιέξοδο.

Επικοινωνώντας με την FΙΤΒΙΖ, άμεσα προγραμματίζουμε πλήρη κατάρτιση των αναγκών σας. Στόχος μας είναι να εστιάσουμε στα σημεία που δημιουργούν πρόβλημα και να δώσουμε άμεση λύση σε εκείνα με το μεγαλύτερο ρίσκο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας.

Υλοποίηση

Με βάση τη σωστή αναγνώριση των αναγκών σας, υλοποιούμε πλάνο που θα έχει ως προτεραιότητα την επίλυση όσων προβλημάτων σας απασχολούν καθημερινά.

Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας, είναι να δουλέψουμε μαζί σχεδιάζοντας τα βήματα για το παρόν και το μέλλον. Η υλοποίηση, ανάλογα το έργο, μπορεί να ολοκληρωθεί απομακρυσμένα ή και στο χώρο σας. Όσον αφορά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος, αυτή θα την καθορίσουμε μαζί.

Σίγουρα ο χρόνος είναι χρήμα! Με το πέρας της υλοποίησης του πλάνου θα σας παραδώσουμε τις αξιολογήσεις (σε περίπτωση εκπαιδεύσεων), τις αναφορές και φυσικά τις προτάσεις μας για περαιτέρω εξέλιξη

Υποστήριξη

Κάθε επιχείρηση και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις στο χώρο του Fitness με τα σημερινά προβλήματα, όπως ο «Πόλεμος Τιμών», χρειάζονται δίπλα τους έναν έμπιστο και στρατηγικό συνεργάτη.

Η FΙΤΒΙΖ μπορεί να προσφέρει τη διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται η επιχείρηση σας.

Πέραν της κατάρτισης και υλοποίησης Πλάνου που έχετε ανάγκη, η πρόληψη, η οργάνωση και κυρίως ο Προγραμματισμός πρέπει να είναι αναπόσπαστα κομμάτια της στρατηγικής κάθε εταιρείας.